การประชุมและต้อนรับคณะทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับกฏระเบียบกัญชาของกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน เพื่อแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทย การพัฒนางานวิจัย รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายด้านกัญชา

สร้างเมื่อ 09/02/2024 16:50

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบหมายให้ พท.ป. พรชัย สว่างวงค์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรกรม จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กองพัฒนายาแผนไทยและสมุไพร กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กองวิชาการและแผนงาน ร่วมประชุมและต้อนรับคณะทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับกฏระเบียบกัญชาของกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน เพื่อแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทย การพัฒนางานวิจัย รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายด้านกัญชา ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 พร้อมนำเยี่ยมชมจุดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยแก่คณะดูงานดังกล่าว ณ บริเวณห้องโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี