การประชุม เพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักโทษ หรือผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว ด้วยหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

สร้างเมื่อ 09/02/2024 16:47

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วย ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน โดยมีนางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักโทษ หรือผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว ด้วยหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)