รับพระราชทาน ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2567 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อัญเชิญโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์

สร้างเมื่อ 17/01/2024 15:47

  วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับพระราชทาน ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2567 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อัญเชิญโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ณ ห้องรับรองเทวะเวสม์ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

pr2264-17012567