กรมฯ พร้อมด้วย บุคลากร เข้าพบนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่และรับพร เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สร้างเมื่อ 17/01/2024 15:46

  วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย บุคลากรกรมฯ เข้าพบนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่และรับพร เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

pr2263-17012567