การประชุมหน่วยงานในกำกับ รองอธิบดี (นพ.เทวัญ ธานีรัตน์) ครั้งที่ 2/2567

สร้างเมื่อ 17/01/2024 15:45

    วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในกำกับ รองอธิบดี (นพ.เทวัญ ธานีรัตน์) ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ผู้บริหาร และบุคลากรกรม ฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

pr2262-17012567