ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะ ของ H.E. Mr. HAN Zhiqiang (นาย หาน จื้อเฉียง) เอกอัครราชทูตสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ ฯ

สร้างเมื่อ 17/01/2024 15:41

    วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ ห้องรับรองเทวะเวสม์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะ ของ H.E. Mr. HAN Zhiqiang (นาย หาน จื้อเฉียง) เอกอัครราชทูตสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ ฯ ซึ่งการเข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และหารือเกี่ยวกับความสำเร็จในการดำเนินความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับจีน ที่ผ่านมา และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับจีนในอนาคต ต่อไป

pr2260-17012567