การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 17/01/2024 15:40

    วันที่ 12 มกราคม 2567 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอาทิ นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายสมศักดิ์ กรีชัย เลขานุการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ภาคสังคม ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 2 ชั้น 1กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

pr2259-17012567