กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบุคลากรร่วมเข้ากราบนมัสการ ถวายของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร และถวายปัจจัยไทยธรรมบำรุงพระพุทธศาสนาแด่ท่านเจ้าอาวาส วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร (พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ นามเดิม ทองดี สุรเดช)

สร้างเมื่อ 17/01/2024 15:31

    วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบุคลากรกรมฯ ร่วมเข้ากราบนมัสการ ถวายของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร และถวายปัจจัยไทยธรรมบำรุงพระพุทธศาสนาแด่ท่านเจ้าอาวาส วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร (พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ นามเดิม ทองดี สุรเดช) ฉายา สุรเตโชราชบัณฑิต พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมแผ่นศิลาจารึกตำรับยา เพื่อจะประกาศให้เป็นตำรับตำรา ยาแผนไทย และตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ต่อไป

pr2257-17012567