การประชุม Morning Brief วันที่ 28 มิถุนายน 2567

สร้างเมื่อ 28/06/2024 10:23

      วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมีนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจสำคัญต่าง ๆ อาทิ ให้กรมสร้างวิทยากรจากบุคลากรภายใน ให้มีความรู้แน่นด้านวิชาการ ที่สามารถไปสื่อสารกับสหวิชาชีพได้ โดยเน้นแพทย์แผนไทย การจัดทำแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกับ ครม. จังหวัดนครราชศรีมา การก่อสร้างอาคารเก็บเวชภัณฑ์ และเก็บยา จังหวัดพัทลุง และการจัดจ้างผู้รับจ้างในการทำการประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี