การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 46-2/2567

สร้างเมื่อ 27/06/2024 10:19

      วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 46-2/2567 โดยที่ประชุมได้มีการแจ้งเรื่องการประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ และตำรับยาแผนไทยของชาติ กรณี ยาอดฝิ่น ในคัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 3 ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อำพัน กิตติขจร) รวมทั้งพิจารณารายการตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทย จากวัดสามแก้ว จ.ชุมพร หมายเลข 07 จำนวน 98 ตำรับ หมายเลข 10 จำนวน 244 ตำรับ หมายเลข 16 จำนวน ๒๑๔ ตำรับ หมายเลข ๑๘ จำนวน 45 ตำรับ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร (ราชบัณฑิต) ดร.นันทศักดิ์ โซติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษากรม ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรกรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกานพลู อาคาร 3 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี