การประชุมชี้แจงผู้จัดนิทรรศการ ผู้ประกอบการ และเครือข่ายในการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21

สร้างเมื่อ 27/06/2024 09:36

      วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้จัดนิทรรศการ ผู้ประกอบการ และเครือข่ายในการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองฯ อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting