การประชุม หารือเรื่อง การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

สร้างเมื่อ 25/06/2024 16:25

      วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายโฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม หารือเรื่อง การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย พร้อมด้วยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ ภญ.ปิยพร พยัฆพรม ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน องค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมประชุมเพื่อเป็นแนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างโอกาสในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ