การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 16/2567

สร้างเมื่อ 18/06/2024 11:30

      วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 16/2567 โดยมีนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ การช่วยเหลือบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ผลการดำเนินงานโครงการพาหมอไปหาประชาชน สถานะงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถานการณ์ระบบบำบัดน้ำเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี