การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 14/06/2024 16:19

      วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรงสาธารณสุข มอบหมายให้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ การประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 21 รวมถึงพิจารณา (ร่าง) พิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 21 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)