การประชุมคณะทำงานบริหารความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 3/2567

สร้างเมื่อ 13/06/2024 16:26

      วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 3/2567 โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย กรมการแพทย์แผนไทยฯ พ.ศ.2567 ความก้าวหน้าในการปรับย้ายระบบสารสนเทศของกรมการแพทย์แผนไทยฯสู่คลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) และรายงานเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก