การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

สร้างเมื่อ 12/06/2024 16:20

      วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย และบุคลากรกรมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยมีการหารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ อาทิ นโยบาย Medical Hub เพื่อเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ความร่วมมือด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ควบคุมโรคของประเทศไทยในการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน พัฒนาความร่วมมือด้านการผลิตยาระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับมือภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทย นโยบาย Thailand eHealth Strategy อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย รวมทั้งการควบคุมมาตรฐานการผลิตแพทย์และพยาบาลของประเทศไทย ณ ห้องประชุมสุขศึกษา ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นนทบุรี