การประชุมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 11

สร้างเมื่อ 12/06/2024 16:17

      วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย นายแพทย์ ดร.ไพวัน แก้วปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 11 พร้อมด้วยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะที่ปรึกษา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง” จากผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย จากนั้นคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ทั้งนี้ ประธานได้มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้แทนจากแต่ละประเทศ โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และคณะผู้บริหาร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นฮอล์หนองคาย จ.หนองคาย