การประชุม Morning Brief วันที่ 10 มิถุนายน 2567

สร้างเมื่อ 10/06/2024 16:37

      วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมีนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจสำคัญต่าง ๆ อาทิ พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนวดไทย Nuad Thai (Traditional Thai Massage) โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นปะธาน การเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ 5 กลุ่มโรค ในงาน IGNITE THAILAND ประชุมหารือเกี่ยวกับภาพรวมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งการจัดทำรายละเอียดเพื่อถอดความรู้จากหมอพื้นบ้าน จำนวน 100 ราย ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี