กรม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

สร้างเมื่อ 09/06/2024 16:33

      วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรกรม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เชิงสะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานครฯ