การประชุมคณะทำงานบูรณาการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 4/2567

สร้างเมื่อ 15/05/2024 17:11

      วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบูรณาการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 4/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2567 จากทั้ง 3 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จำนวน 7 โครงการ กองการแพทย์ทางเลือก จำนวน 4 โครงการ และกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร จำนวน 4 โครงการ รวมทั้งแจ้งตารางการประชุมของคณะทำงานบูรณาการวิจัยฯ และการเข้าเยี่ยมกรมจาก สกสว. ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี