การประชุม Morning Brief วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

สร้างเมื่อ 15/05/2024 09:50

      วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามและมอบหมายภารกิจสำคัญของกรม อาทิ รายงานการดำเนินงานสถานชีวาภิบาล รายงานผลการดำเนินงาน (IMC) การพัฒนารูปแบบบริการการแพทย์ทางเลือก ในระบบบริการภาครัฐ รายงานการดำเนินงานนด้านการแพทย์แผนไทย ตามนโยบายท่าน รมต.ข้อที่ 12 เรื่องส่งเสริมการมีบุตร การเตรียมการพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย สาขาจังหวัดชุมพร และการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี