การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2/2567

สร้างเมื่อ 13/05/2024 16:40

      วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจประเมินการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2/2567 โดยที่ประชุมได้แจ้งแผนการตรวจประเมินการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงาน และแนวทางการตรวจประเมินการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงานที่มีสถานที่ตั้งนอกพื้นที่และมีสถานที่ตั้งในพื้นที่อาคารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประชุมกานพลู อาคาร 3 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี