การประชุม Morning Brief 3 พฤษภาคม 2567

สร้างเมื่อ 03/05/2024 16:13

      วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามและมอบหมายภารกิจสำคัญของกรม อาทิ การจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยขอให้ดูแลภาพลักษณ์ของแพทย์แผนไทยให้มีความน่าเชื่อถือ การบริหารจัดการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา การติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ศูนย์การแพทย์แผนไทย สาขา จังหวัดอุดรธานี และติดตามการประชุมของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร การผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรให้มีการแก้ไขสรรพคุณที่จะสามารถเข้าไปอยู่ในระบบสุขภาพใน รพ. ทุกแห่ง ให้แพทย์สามารถอ่านเข้าใจและสามารถจ่ายยาแผนไทยได้ ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี