การประชุมหารือการผลักดันด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร กับมูลนิธิกสิกรไทย

สร้างเมื่อ 01/05/2024 16:11

      วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหาร และบุคลากรกรม ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานคณะที่ปรึกษา สถาบันเค อะโกร-อินโนเวท พร้อมคณะฯ และร่วมหารือการผลักดันด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร กับมูลนิธิกสิกรไทย ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี