นมัสการและหารือข้อสรุปทางเข้า-ออก สถานที่ในการก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสาขาหนองจอก ณ สำนักงานกลาง วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ (พระยาปลา) กรุงเทพมหานคร

สร้างเมื่อ 30/04/2024 16:06

      วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดินทางเข้าพบพระอาจารย์สมุห์ชาติ สุชาโต เจ้าอาวาสวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ (พระยาปลา) เพื่อนมัสการและหารือข้อสรุปทางเข้า-ออก สถานที่ในการก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสาขาหนองจอก ณ สำนักงานกลาง วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ (พระยาปลา) กรุงเทพมหานคร