การประชุม Morning Brief วันที่ 26 เมษายน 2567

สร้างเมื่อ 26/04/2024 12:00

      วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามและมอบหมายภารกิจสำคัญของกรม อาทิ การจัดสร้างพระพุทธนิโรคาพาธศาสดา พระพุทธรูปประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบให้สำนักงานเลขานุการกรมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาค หารือแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี