รับมอบมวลสารจากวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989

สร้างเมื่อ 23/04/2024 14:37

      วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 12/2567 มีนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพาหมอไปหาประชาชน การดำเนินงานด้านยาเสพติด การดำเนินงาน “ทีมพิเศษฉุกเฉินด้านสุขภาพ (พฉส)” และการบริหารทรัพยากรบคคล ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี