รับมอบมวลสารจากวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989

สร้างเมื่อ 23/04/2024 14:35

      วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้ากราบนมัสการและรับมอบมวลสารจากวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989 โดยพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระครูอุดมโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระรามอโยธยา-อินเดียเลขานุการเจ้าสำนักเรียนวัดไทยพุทธคย สำหรับสร้างพระพุทธรูปนิโรคาพาธศาสดา (พระพุทธรูปประจำกรม)