เชิญชวนทำบุญสร้างพระพุทธรูปองค์ดำ "พระพุทธนิโรคาพาธศาสดา"

สร้างเมื่อ 19/04/2024 19:02