การประชุม คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 04/04/2024 15:32

      วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings