การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการฝึกปฏิบัติ ระดับคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย

สร้างเมื่อ 26/03/2024 16:44

    วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการฝึกปฏิบัติ ระดับคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีบุคคลกร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาการพัฒนาระบบสนับสนุนการฝึกปฏิบัติระดับคลินิกด้านการแพทย์แผนไทยให้สอดคล้องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย รวมทั้งข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการฝึกปฏิบัติระดับคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมกานพลู อาคาร 2 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)