การประชุม Morning Brief วันที่ 26 มีนาคม 2567

สร้างเมื่อ 26/03/2024 16:39

    วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจต่าง ๆ อาทิ ติดตามการสร้างพระพุทธรูปประจำกรม ต้อนรับคณะผู้ช่วยรัฐมนตรี/ที่ปรึกษารัฐมนตรี ที่มาตรวจเยี่ยม การพัฒนาสิทธิประโยชน์ ของ สปสช. การเพิ่มค่าบริการด้านการแพทย์แผนไทย ติดตามผลการดำเนินงานยาอดยาบ้า และมีการติดตาม VDO ที่จะใช้เปิดในการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ในวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี