การประชุมผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 6/2567

สร้างเมื่อ 25/03/2024 11:00

    วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 6/2567 โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรม เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผล-แผนการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น สถานะเงินบำรุงหน่วยงานและแผนบริหารจัดการ แผนการเพิ่มศักยภาพการบริการฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ของกรมฯ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดนครราชศรีมา การบริการอัตรากำลัง การประชุมคณกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรามของกรม ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี