การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างคุณค่าและมูลค่า เพิ่มจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร

สร้างเมื่อ 25/03/2024 10:59

    วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างคุณค่าและมูลค่า เพิ่มจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ในการประชุมมีการบรรยายให้ความรู้จากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในศูนย์เวลเนส Thainess Wellness Cuisine การส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย การประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มไทยเวลเนส ความเชื่อมของโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ spiritual Wallness and Brain Power Acad. Marina A. Lobova โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 200 คน ณ โรงแรมเดอะเลกาซี่ จ.นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)