การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 21 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2/2567

สร้างเมื่อ 21/03/2024 10:49

    วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 21 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี