การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2/2567

สร้างเมื่อ 21/03/2024 10:24

    วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่2/2567 โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี