กรมฯ ให้การต้อนรับนางเอ็นดู วิเรปะนะ ในการเข้ารับตำแหน่งเลขานุการกรม

สร้างเมื่อ 21/03/2024 11:19

    วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและ นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้การต้อนรับนางเอ็นดู วิเรปะนะ ในการเข้ารับตำแหน่งเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะบุคลากรกรมสุขภาพจิต ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก