กรมฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งการผลิตยาแผนไทยในโรงพยาบาลผลิตยาสมุนไพร ที่ผ่านมาตรฐาน WHO GMP

สร้างเมื่อ 19/03/2024 16:37

    วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งการผลิตยาแผนไทยในโรงพยาบาลผลิตยาสมุนไพร ที่ผ่านมาตรฐาน WHO GMP พร้อมกับให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Wellness ของสถานบริการภาครัฐให้แก่โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย ภายใต้ภารกิจลงพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2567 โดยมี นายศักดิ์ดา ธานินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย แพทย์หญิงอัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน นายเกียรติชัย สุภามณี กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และคณะผู้บริหาร ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย