การประชุมหารือการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากรกองสาธารณสุข

สร้างเมื่อ 15/03/2024 18:51

    วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากรกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนภารกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี