การประชุมวิชาการเรื่องพลังละมุนศาสตร์แห่งความพิถีพิถันสัมผัสบำบัดจากพลังที่จับต้องไม่ได้สู่การบำบัดทางการพยาบาล (Soft Power : Soft Science, Therapeutic Touch and Intangible Energy for Nursing Therapeutic)

สร้างเมื่อ 15/03/2024 18:50

    วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมวิชาการเรื่องพลังละมุนศาสตร์แห่งความพิถีพิถันสัมผัสบำบัดจากพลังที่จับต้องไม่ได้สู่การบำบัดทางการพยาบาล (Soft Power : Soft Science, Therapeutic Touch and Intangible Energy for Nursing Therapeutic) ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 มีการอภิปรายและบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น มุมมองและแนวคิดการเพิ่มพลังสัมผัสด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแบบผสมผสานในบำบัดทางการพยาบาล สัมผัสแห่งการเยียวยา : เส้นทางสู่ความสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลง หลักการพลังละมุนศาสตร์แห่งความพิถีพิถันสัมผัสมนุษย์ที่ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น โดยรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 285 ราย ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)