การประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 13/03/2024 11:25

    วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประชุมหารือร่วมกับนายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี และนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี