การประชุม Morning Brief วันที่ 11 มีนาคม 2567

สร้างเมื่อ 11/03/2024 16:03

    วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามและมอบหมายภารกิจสำคัญของกรม อาทิความก้าวหน้าการสร้างพระพุทธรูปประจำกรม มอบกองคุ้มครองฯ เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยการปั้นหุ่นขี้ผึ้งก่อนขั้นตอนการหล่อรูป ในวันที่ 18 เมษายน 2567 มอบกองวิชาการและแผนงานทบทวนวันเวลาและสถานที่ในการจัดประชุม retreat กรม ซึ่งอาจให้สอดคล้องกับการเปิดโครงการ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” เฟส 2 ที่จังหวัดนครราชศรีมา มอบกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ เตรียมความพร้อมสื่อที่ใช้นำเสนอการประชุมคณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติให้มีความกระชับและเข้าใจง่าย และกองพัฒนายาไทยฯ ได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานวิจัย “กระท่อม” ที่นำมาใช้ในการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด ด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งยังไม่มีการใช้กับมนุษย์ ประเทศไทยเริ่มนำกระท่อมมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร เครืองดื่ม ในปัจจุบันอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่ส่งออกกระท่อม อันดับ 1 ของโลก ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี