การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์ทางเลือก เกษตรอินทรีย์ ร่วมกับมูลนิธิ MOA จากประเทศญี่ปุ่น

สร้างเมื่อ 08/03/2024 17:05

    วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้บริหารและบุคลากรกรม ฯ ร่วมให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์ทางเลือก เกษตรอินทรีย์ ร่วมกับมูลนิธิ MOA จากประเทศญี่ปุ่น นำโดย Ms.Seiko Hashimoto Member of the House of Councilors, Chairman of the Diet Members Caucus for the Promotion of Integrative Medicine, Mr.Kiyoshi Suzuki MD, PhD Director of the Society for Integrative Medicine Japan, Chairman of the International Committee พร้อมคณะผู้บริหารมูลนิธิ MOA จากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี