การรับมอบเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค จำนวน 3 เครื่อง จากมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ที่สนับสนุนให้กับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย)

สร้างเมื่อ 01/03/2024 17:00

    วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรกรม เป็นตัวแทนในการรับมอบเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค จำนวน 3 เครื่อง จากมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ที่สนับสนุนให้กับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย) ซึ่งการที่มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ได้นำเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรคมามอบให้กับโรงพยาบาลในครั้งนี้ เพื่อต้องการมอบอากาศ “บริสุทธิ์” บรรเทาปัญหาในด้านคุณภาพอากาศและฆ่าเชื้อโรค ให้กับบุคลากร รวมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ในด้านการสนับสนุนช่วยเหลือด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี