การประชุม Morning Brief วันที่ 1 มีนาคม 2567

สร้างเมื่อ 01/03/2024 16:54

    วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามและมอบหมายภารกิจสำคัญของกรม อาทิ การจัดทำ (ร่าง) อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ การดำเนินการเกี่ยวกับ พรบ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. จัดทำข้อมูลเชิงลึกประเด็นส่งเสริมการนวดไทย และสมุนไพรไทย จัดทำอัตรากำลังคนเพื่อขอรับสนับสนุนตำแหน่ง ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อโรงงานที่มีคุณภาพจากข้อมูลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าโครงการวิจัยใบมะละกอ การเตรียมข้อมูลด้านสถานที่ในการสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสาขาหนองจอก การขนส่งยาสมุนไพรไปยังเขตบริการ ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี