การประชุมขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร ผู้นำทางศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สร้างเมื่อ 29/02/2024 16:16

    วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ดร.นันทศักดิ์ โซติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร ผู้นำทางศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้นำทางศาสนา ระหว่างนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับนายอินทพร จันทร์เอี่ยม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และร่วมพิธีเปิดกุฏิชีวภิบาลณตึกพระเถระวัดจันทาราม โดยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดตั้งกุฏิชีวาภิบาล อำเภอละ 1 แห่ง ซึ่งปัจจุบัน มีกุฏิชีวาภิบาล/บ้านชีวาภิบาล ที่พร้อมดำเนินการแล้ว 788 แห่งทั่วประเทศ ณ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี