การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

สร้างเมื่อ 13/09/2023 13:29
pr2107-13092566

     วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหาร และบุคลากรกรมฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม Sapphire 2 – 3 อาคาร East Wing ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี