การประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 27/02/2024 16:22

    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริกา สาธารณสุขของรัฐ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)