ลงสำรวจพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และร่วมหารือการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สร้างเมื่อ 23/02/2024 16:08

    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบุคลากรกรม ฯ ร่วมลงสำรวจพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และร่วมหารือการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการวิจัยทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การรักษาพยาบาล การฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ และพัฒนาต้นแบบการให้บริการ ต่อไป