การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงาน กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 21/02/2024 10:54

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ กรีชัย เลขานุการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 พร้อมคณะทำงานเข้าร่วมการประชุม เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการตรวจประเมินการดำเนินงานมาตรการลดการใช้พลังงานกรม ตามมาตรการลดการใช้พลังงานของกรม ณ ห้องประชุมกานพูล อาคาร 3 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก